Klein Chemisch Afval


logo opleider
Prijs: € 399,00
Deelnemers: 6-28

Inleiding

Werkgevers en werknemers moeten goed op de hoogte zijn van de gevaren van de stoffen waarmee zij werken. Het gebruik van en contact met gevaarlijke stoffen moet zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Kom eens bij ons langs om te kijken naar de mogelijkheden.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor personen die (incidenteel) werken met klein chemisch afval. De huidige Arbowetgeving verplicht werkgevers om werknemers (aantoonbaar) te instrueren in situaties waarbij risico’s voor de medewerker zich voordoen, dus ook bij het werken met klein chemisch afval. Na het volgen van deze cursus voldoen de werkgevers aan de Arboverplichting.

Resultaat

Certificaat en pasje. 5 jaar geldig